ภาพกิจกรรม
ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขัง
( จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ทำบุญวิทยาลัยครั้งใหญ่ ไหว้ศักการะพ่อพระพิรุณและตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 45 รูป ในโอกาส ค
( จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง )
กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในปีใหม่เมือง2565
( จำนวน 0 รูป / ดู 62 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 145 ครั้ง )
ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
( จำนวน 0 รูป / ดู 104 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 45 ปี
( จำนวน 0 รูป / ดู 125 ครั้ง )
พิธีเปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับภาค (ภาค
( จำนวน 0 รูป / ดู 135 ครั้ง )
ศิษยเก่าโรงเรียนนารีรัตน์ รุ่น 2511 คุณศันสนีย์ มุกดามาศ และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 169 ครั้ง )
พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ครั้งที่ 66
( จำนวน 0 รูป / ดู 155 ครั้ง )
กิจกรรมเนื่องในวันครูครั้งที่ 66
( จำนวน 0 รูป / ดู 179 ครั้ง )