ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WiFi)
ประกาศผู้ชัการเสนอราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (wiFi) ครั้งที่ 3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi)
ภาพกิจกรรม
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนนักเรียนในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักศึกษาระดับชั้น ปวส. หอพักชาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักเรียนนักศึกษาหอพักชายในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักเรียนนักศึกษาหอพักหญิงในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 27 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน นักศึกษาในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 27 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 11 พ.ค. 65
คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานการประกันคุณภายใน ประจำปีการศึกษา2564 10 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 29 มี.ค. 65
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 09 มี.ค. 65
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้จบทางด้านเกษตร (บริษัทผู้ผลิตเลย์ มันฝรั่งทอดกรอบ) (5313/2) 12 ก.ย. 57

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูล www.pcat.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน