ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทอัตรา ข้อมูล
ข้าราชการ พนร./อัตราจ้าง
1 ผอ.สถานศึกษา 1  
2 รอง ผอ.สถานศึกษา 2  
3 ครูผู้สอน (รวม) 34 8
    - ประเภทวิชาสามัญ 10 3
    - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 24 5
4 บุคลากรสนับสนุนการสอน 3 7
รวมอัตรา 55  
5 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว   18
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.83 KB