ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 635035
Page Views 974793
ยินดีต้อนรับนายวราวุฒิ ไกยราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาลัยและเทคโนโลยีแพร่ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิทยาลัยฯ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ภาพกิจกรรม
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว ประชาสัมันธ์ และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2561 20 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครูและอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 11 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 2) 08 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 08 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ 08 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยแพร่ ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560 03 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียรอายุราชการ ประจำปี 2560 27 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 25 ส.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2560 14 ก.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ 21 มิ.ย. 60
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รางวัลชนะเลิศ เครื่องคัดไข่อิเล็กทรอนิกส์
เว็บบอร์ด
จำหน่าย สารปรับปรุงยำรุงดิน-น้ำ ฮิวมัสล้านปี (473/0) 17 ก.ย. 59
ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้จบทางด้านเกษตร (บริษัทผู้ผลิตเลย์ มันฝรั่งทอดกรอบ) (3252/0) 12 ก.ย. 57

    มกราคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 29 3031   
ปฏิทินกิจกรรม
29 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61
ส่งคะแนนการสอบประเมินมาตราฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2560(ภาคปฏิบัติ)
01 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61
สำรวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ถึง 80 % (นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล หรือ ขร. สำรวจเวลาสอบแต่ละวิชา)
01 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61
สำรวจเวลาสอบของแต่ละวิชา
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อนัเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล(ขร.)
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61
จัดทำตรารางสอบประจำภาคเรียน 2/2560
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61
ประเมินผลปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61
ครูผู้สอน ส่งผลการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูล www.pcat.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน