ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 826683
Page Views 1315177
ภาพกิจกรรม
โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายวราวุฒิ ไกยราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้มอบหมายให้นายโสภณ กิติ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยจัดอบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร โดยมี พ.อ  ชินทัศ  หมวกละมัย รอง ผอ.กอ.รมน.แพร่ มาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหารในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,07:15   อ่าน 78 ครั้ง