ภาพกิจกรรม
ทำบุญวิทยาลัยครั้งใหญ่ ไหว้ศักการะพ่อพระพิรุณและตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 45 รูป ในโอกาส ค
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นำโดย ท่านผู้อำนวยการเยาวลักษณ์  รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมทำบุญวิทยาลัยครั้งใหญ่ ไหว้ศักการะพ่อพระพิรุณและตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 45 รูป ในโอกาส ครบรอบ45 ปีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เพื่อเป็นสิริมงคล ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่เสียชีวิตไป และอุทิศให้เจ้าที่ เทพยาดาที่ปกปักษ์ รักษาวิทยาลัย  ณ โดมเอนกประสงค์หน้าตึกสามัญสัมพันธ์>>>รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<<โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,09:05   อ่าน 40 ครั้ง