ภาพกิจกรรม
ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขัง
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พร้อมด้วย นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายพงศ์ศิริ  ธรรมวุฒิ ผู้ประสานศูนย์ ได้เดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
>>>รูปภาพกิจกรรม<<<

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,09:19   อ่าน 41 ครั้ง