ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูและทำพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันไหว้ครูและทำพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมธวัชชัย สุจริต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา โดยมีการจัดพิธีไหว้ครู ประกวดพานและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี


>>>รูปภาพกิจกรรม<<<


โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,10:30   อ่าน 34 ครั้ง