ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565
กิจกรรม ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่พฤหัสบดี ที่16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมธวัชชัย สุจริต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่>>>รูปภาพกิจกรรม<<<

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,10:32   อ่าน 34 ครั้ง