ภาพกิจกรรม
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00น. ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นำโดย นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่>>>รูปภาพกิจกรรม<<<โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,10:36   อ่าน 22 ครั้ง